Make your own free website on Tripod.com

KOMUNISTIČNA GVERILA

Yavoljo brutalnosti nemškega okupatorja so bila na Gorenjskem najbolj pripravna tla za upor. Do konca 1941 naj bi bilo v gozdovih na Gorenjskem 31 gverilskih partizanskih čet. Po nekem partizanskem viru so takrat čete štele po okoli 20 mož (normalno bi bilo vsaj 100). Izvedli so nekaj sabotažnih akcij na železniških progah in telefonskih napeljavah. Bilo je nekaj napadov na okupatorjeve edinice. Nemci so odgovorili s krutimi represalijami. Za vsakega ubitega nemškega vojaka so ustrelili najmanj 10 Slovencev, katere so polovili v bližini kraja atentata, večinoma nedolžnih ljudi. Večkrat so požgali vas, kjer so bili napadeni (Rašica, 20. septembra 1941). Decembra 1941 so partizani organizirali »Gorenjsko vstajo«, ki je slabo vodena žalostno propadla. Nemci so večino upornikov pobili ali polovili. Veliko ljudi je pred nemškim terorjem bežalo v gozdove k partizanom, ki so tako množili svoje sile. 9. januarja 1942 so nesmiselno napadli Nemce v Dražgošah, ki so vas uničili, vaščane pa izselili ali pobili.

Na Štajerskem so skromne in slabo oborožene partizanske skupine v jeseni 1941 izvedle nekaj sabotažnih akcij in napadov na nemške postojanke. Ob koncu leta je bilo tam le 58 partizanov. Nemci so štajerskim partizanom zadali hud udarec, ko so 8. januarja 1943 uničili Pohorski bataljon (80 mrtvih).

Na Koroškem so se partizani pojavili jeseni 1942. Najbolj odmevna akcija je bil napad na Mežico (3. aprila 1943). Tri dni potem so Nemci po izdaji (sumi se partizane) ujeli 37 koroških Slovencev v okolici Sel in jih 13 od njih obglavili na Dunaju.

Na Primorskem je bilo maja 1942, 150 partizanov. Junija 1942 so napadli italijansko posadko v Ilirski Bistrici. Italijani so za represalijo postrelili 30 domačinov, požgali 7 vasi, ljudi pa izselili.

Vse to je KPS počela kljub razglasu dr. Mihe Kreka polondonskem radiu (aprila 1942), da:

-         Jugoslovanska vlada v Londonu je edina od zaveznikov priznana predstavnica narodov Jugoslavije;

-         Vojni minister je general Draža Mihajlovič in njegov odpor okupatorju edina od zaveznikov priznana osvobodilna akcija. Kdor se mu ne pokori, je narodni izdajalec.