Make your own free website on Tripod.com

ITALIJANSKA KAPITULACIJA

Po zavezniškem izkrcanju na Siciliji (julija 1943) je padla fašistična vlada B. Mussolinija in 8. septembra 1943 je Italija kapitulirala. Zavezniki so italijanski vojski v Jugoslaviji ukazali, naj odda orožje partizanom. Širila so se poročila, da se bodo zavezniki izkrcali v Istri in skozi Slovenijo udarili proti Avstriji. Slovensko demokratično vodstvo je pripravilo načrt, kako sodelovati z njimi in obvladati slovensko ozemlje. Vaškim stražam je bilo naročeno, naj se zberejo v okolici Turjaka, naj razorože Italijane in čakajo nadaljnih navodil. Partizani pa so se z Nemci dogovarjali za skupen nastop proti zaveznikom.

Do zavezniškega izkrcanja na Balkanu ni prišlo in protikomunistične sile so ostale brez prave alternative ob nastali situaciji. Okrog 800 vaških stražarjev se je zabarikadiralo v starodavni grad Turjak, kjer so nameravali počakati razpleta dogodkov.

Partizani so dobili veliko orožja od razpadle italijanske vojske, zlasti nekaj topov in lahkih tankov. V plačilo so vsej italijanski vojski dovolili prost odhod iz Slovenije. Med njimi jih je bilo veliko, ki so zagrešili hude zločine proti Slovencem. Za tem so se posvetili uničevanju svojih domačih nasprotnikov. Obkolili so grad Turjak z močnimi silami. Grajski zidovi niso bili kos topovskemu ognju. Po enem tednu srditih bojev in po partizanski obljubi, da bodo ujetniki obravnavani po mednarodnih zakonih, so se turjaški borci predali.

Partizani so takoj po zavzetju gradu postrelili okrog 30 ranjencev (eden redkih, ki se je rešil je bil Ludvik Hren, ki živi v Argentini). Ostale ujetnike so odpeljali v Kočevje. Od 9. do 11. oktobra 1943 so uprizorili sodno farso »Kočevski proces«. Od ujetih vaških stražarjev so jih 16 obsodili na smrt, dejansko pa je od 758 ujetih na Turjaku preživelo komaj 50. Večino so pomorili v okolici Kočevja in Velikih Lašč. Samo pri Jelendolu so domobranci oktobra 1944 odkrili množični grob, v katerem je bilo čez 150 pobitih turjaških borcev.

V Grčaricah, južno od Ribnice se je utrdilo okoli 200 četnikov, del JVD (poveljnik major Danilo Koprivica). Skoro polovica je bilo oficirjev. Po tridnevnem boju so jih 10.sept. 1943 partizani s pomočjo italijanskih topničarjev razbili. Nekatere ujetnike so obsodili na Kočevskem procesu. Večino so pobili v Mozlju in v Grčaricah.