Make your own free website on Tripod.com

DEMOKRATIČNI ODPOR PROTI OKUPATORJU

Slovensko demokratično polotično vodstvo je od vsega začetka čutilo dolžnost delati za osvoboditev domovine, ko bo svetovna politična situacija za to zrela. Dokler pa je bil okupator na višku svoje moči, je bil vsak oborožen odpor samomorilno dejanje. Izid vojne se bo odločal na svetovnih bojiščih.

SLS je že 29.maja 1941 ustanovila Slovensko legijo (SL), predvsem iz članov »Zveze slovenskih fantovskih odsekov« in drugih katoliških organizacij. Vodil jo je bivši narodni poslanec SLS Rudolf Smersu (+ 1998 v Buenos Airesu). Od 22.11. 1941 je izdajala glasilo »Svobodna Slovenija« in dosegla 8.000 članov. Vodstvo JNS je avgusta 1941 ustanovilo Sokolsko legijo (800 članov). Skupina Stare pravde ter nekaj intelektualcev in bivših oficirjev pa so ustanovili Narodno legijo (100 članov). Duhovnik France Glavač je že januarja 1941 ustanovil Slovensko narodno gibanje, s ciljem boriti se za svobodno, samostojno in združeno Slovenijo. Z njim je po začetku vojne sodeloval tudi inž. F. Emmer. Člani akademskega kluba Straža (dr. Lambert Ehrlich) se vojaško niso organizirali, bili pa so zelo aktivni in delno vstopili v Slovensko legijo. Odpor proti okupatorju zunaj OF je poskušala tudi skupina Združeni Slovenci, ki sta jo vodila dr.Jakob Šolar in dr. Andrej Gosar. Kasneje so se pridružili Narodni legiji.

Aprila 1942 so se vse tri demokratične stranke združile v politično organizacijo Slovenska zaveza, ki je povezovala tudi vse tri ilegalne legije. Kot vodjo vsega odporniškega gibanja v domovini so priznavali generala Draža Mihajloviča. Mihajlovič je na ozemlju Jugoslavije prvi začel upor. S skupino srbskih oficirjev in vojakov se je umaknil v gore z namenom, da se gverilsko bojuje proti okupatorju (srbska hajduška tradicija). Jugoslovanska begunska vlada ga je povišala v generala in ga imenovala za vojnega ministra in poveljnika JVD (Jugoslovanska vojska v domovini). Priznale so ga tudi ostale zavezniške vlade (Anglija, ZDA in SSSR-Rusija).

V sklopu odporniških gibanj je delovala tudi obveščevalna služba, ki jo je vodil polk.Vladimir Vauhnik (okrog 60 stalnih sodelavcev – 14 so jih Nemci odkrili in ubili). V glavnem so delali za angleško obveščevalno službo.